Grunnskoler

Når man jobber med boligutbygging kan det være nyttig å ha kunnskap om beliggenhet og antall elever ved de ulike grunnskolene i området.

Kartlag Grunnskoler

Vi har laget et et kartlag for Grunnskoler. Dette viser hvor skolene er plassert, antall elever, antall ansatte, og hvilke trinn for å nevne noe. Kontakinformasjonen som du også finner her gjør at det er kort vei til å undersøke kapasitet ved den enkelte skole.

Book demo