Gesimshøyde

Gesimshøyde er avstanden fra bakken til skjæringen mellom ytterveggen og takflaten. Det skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Måleverktøy i Placepoint

Vi har flere ulike måleverktøy i Placepoint blant annet høyde og lengdemåler samt terrengprofilmåler.

Book demo