Forvaltningskostnader

Forvaltningskostnader er kostnader som påløper et byggverk i form av kommunale skatter og avgifter, forsikringer og administrasjon, uansett om bygget er i bruk eller ikke.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo