Forkjøpsrett

En forkjøpsrett gir tilgang til å tre inn i en avtale om kjøp av bolig på samme vilkår som noen andre har fremforhandlet - såfremt man har denne rettigheten. Dette kan da medføre at en som byr ikke får kjøpt, selv om en har levert det høyeste budet. Forkjøpsrett gjelder ved salg, ikke ved overdragelse, arv, eller lignende. Forkjøpsrett reguleres av lov om løysingsrettar.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo