Festeavtale

Dette er en avtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i en gitt tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneieren, ofte omtalt som bortfester, får en rettighet til å benytte grunneiers eiendom til et eller flere formål. Den andre parten er gjerne omtalt som fester. Tomtefester er regulert av Lov om tomtefeste.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo