Ferdigattest

Ferdigattest utstedes av kommunen når nødvendig sluttdokumentasjon foreligger og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker eller tiltakshaver. Ferdigattesten bekrefter at byggearbeidene er ferdig og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo