Ekspropriasjon

Ekspropriasjon beskriver situasjon der offentlige myndigheter, mot grunneiers vilje, fjerner deler av vedkommendes private eiendom. Grunneier mister dermed råderett over eiendommen. Ekspropriasjon krever hjemmel i enten oreigningslova eller plan- og bygningsloven.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo