Eierseksjoner

En eierseksjon er en eierandel i bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Når seksjoneringen er gjennomført, er hver seksjon et eget rettsobjekt og kan selges og belånes uavhengig av resten av sameiet. Lov om eierseksjoner skal sikre interessene til både eierseksjonssameiet som fellesskap, de enkelte seksjonseierne, brukerne, utbyggerne og samfunnet når et eierseksjonssameie opprettes og ved den senere driften.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo