Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatt på fast eiendom. Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som avgjør om det skal kreves inn eiendomsskatt eller ikke, og den varierer fra kommune til kommune. Huseiernes landsforbund publiserer oversikt over nivået på eiendomsskatt i hver enkelt kommune.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo