Eiendom

Eiendom defineres i hovedsak som et areal, enten i form av en grunneiendom eller et bygg. I noen grad vil man også kunne definere gitte konsepter og ideer som eiendom, ikke ulikt patenter. Eiendom kan også være partsrettigheter, som vil si at man ikke nødvendigvis må eie en eiendom i sin helhet, men at man kan eie rettigheter til å gjennomføre eller ta del i gitte handlinger på eiendommen.

Se muligheter på minutter

Placepoint hjelper deg å avdekke muligheter på minutter. Du får en rekke kartlag, hele Norge i 3D, eierforhold, reguleringsplaner og vårt unike projektstyringsverktøy - Project Management System (PRM) -som hjelper deg å holde orden på det hele.

Book demo