E-takst

E-takst er bransjestandarder for verdivurderingen fra megler. Vurderingen gis på bakgrunn av opplysninger, dokumentasjon og befaring. E-takst baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker hentet fra Eiendomsverdi.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo