Dyrkbar jord

Dyrkbar jord er arealer som ikke er fulldyrket, men som ut fra agronomisk perspektiv kan dyrkes opp til fulldyrket jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Oversikt over jord som kan dyrkes opp kan være nyttig dersom det er aktuelt å veksel inn dyrkbar jord mot dyrket jord.

Kartlag dyrkbar jord

I Placepoint har vi et kartlag som heter Dyrkbar jord. Dette viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.

Book demo