Dybde i sjø

Dybdedataene kan være nyttig ved utforming av utbygging i havneområder eller i kystsonene, ved masseberegning, ved forprosjektering av ulike petroleumsaktiviteter, planlegging av fiskeri og havbruk, samt utvikling av beredskapsplaner, underlag for verneområder samt forprosjektering av trase for sjøkabel eller rørledning for å nevne noe

Få informasjon om sjødybder

Du finner lett tilgjengelige data i Placepoint om blant annet kystkontur, konstruert kyst og skjær. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan.

Book demo