Dybde i innsjø

Norges vassdrags- og energidirektorat har en innsjødatabase. Den inneholder hydrologisk informasjon og nasjonalt løpenummer til innsjøer og vann større enn 2500 m² (2,5 dekar), basert på Kartverkets N50 Kartdata. Innsjødatabasen inneholder ca 250 000 vann. Batymetri/dybdekurver vises i kartet der slike data er tilgjengelige.

Utbygging i/ved innsjø?

Placepoint har kartlag med data fra NVE for deg som skal bygge ut i/ved innsjø.

Book demo