Oversikt over dagligvarekjeder

Jobber man med boligutbygging kan det være hensiktsmessig å ha informasjon om grunnleggende funksjoner man trenger i hverdagen. Derfor har vi laget et kartlag som viser alle dagligvarekjedene i Norge.

Kartlag Dagligvarekjeder

I dette kartlaget finner du oversikt over navn, kjedetilknytning, og omsetning for å nevne noe. Vi har også et varmekart slik at du enket kan finne områder med høy eller lav dekning av dagligvarebutikker.

Book demo