Byggherre

Byggherre er i Plan og bygningsloven refert til som tiltakshaver. Dette er som regel også eieren av eiendommen det skal utføres arbeid på. Det er byggherre som er bestilleren og betaleren, og i mange tilfeller eieren av den ferdige bygningen. Det kan være en enkeltperson, for eksempel grunneieren eller en som bygger etter avtale med grunneieren. Det kan også være et foretak eller en organisasjon.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo