Bruksnummer

Bruksnummer er en del av eiendomsbetegnelsen til en fast eiendom i Norge. Eiendommer får tildelt gårds- og bruksnummer av kommunen (forkortes gnr. og bnr) som i tillegg til kommunenummer og eventuelt feste og/eller seksjonsnummer utgjør matrikkelnummer. I Placepoint kan du enkelte søke på en eiendom ved hjelp av matrikkelnummer eller adresse.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo