Ulike typer boligbygg

Boligbygg deles gjerne opp i ulike kategorier. Som utbygger vil man gjerne vite om et område i hovedsak består av eneboliger, fritidsboliger eller rekkehus.

Kartlag boligbygg

I Placepoint finner du kartlag for boligbygg. Her finner du kategorier som er omtalt over, og du vil også finne blant annet bygningsnummer, status og bebygd areal.

Book demo