Blanco skjøte

Skjøte er dokumentet som brukes til å overføre fast eiendom til en ny eier som da får grunnbokshjemmel til eiendommen. Som oftest blir skjøtet sendt til tinglysning, og kjøper må da betale et tinglysningsgebyr og en dokument avgift. Et blancoskjøte er et skjøte som er signert av selger, men hvor felt for kjøper står åpent for senere utfylling og tinglysing. Bruk av blancoskjøte medfører at man unngår dokumentavgift. I de fleste tilfeller bruk av blancoskjøte forekommer forventer man at eierskapet skal være kortvarig grunnet utvikling eller videresalg av eiendommen.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo