Oversikt over barnehager

Det er viktig for mange småbarnsfamilier å ha god tilgang på barnehager, og oversikt over barnehager blir dermed viktig for utbyggerne. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller et år senest innen utgangen av november, og det er kommunens ansvar å oppfylle denne retten. Barnehagefakta publiserer data blant annet om foreldretilfredshet og ansatte.

Enkel tilgang på oversikt over barnehager

Vi har et kartlag over barnehager. Dataen er hentet fra Utdanningsdirektoratet, og er basert på opplysninger barnehagene selv innrapporterer årlig. Dataene viser hvor mange barn det er i barnehagen, antall ansatte og åpningstider som er rapportert inn fra den enkelte barnehagen.

Book demo