Arealbruk

Arealbruk beskriver bebygde områder etter formål, og kan for eksempel omfatte områder som brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselsformål.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele  Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk,PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo