Andelsleilighet

Andelsleilighet er det samme som borettslag-leilighet. Hvis man kjøper en leilighet i et borettslag, så kjøper man en andel i borettslaget. Det er borettslaget som eier eiendommen og bygningene. Man blir ikke eier av leiligheten, men av andeler i borettslaget, med bruksrett til egen leilighet.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo