Akvakulturregisteret

Akvakultur omfatter dyrking og oppdrett av alle slags organismer i vann. Fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og tang- og taredyrking i sjøvann er ulike former for havbruk.

Akvakulturregisteret

I Placepoint finner du et kartlag som heter akvakulturregisteret. Her får du oversikt over akvakulturtillatelser og vedtak knyttet til disse. Kartlaget inneholder også oppdrettsanlegg, rømming, fiskeplasser, og gyteområder. Videre er det informasjon om innehaver og flere miljøundersøkelser samt produksjonsintensitet.

Book demo