Akkvisisjon

Det engelske ordet acquisition betyr oppkjøp. Ved eiendomsutvikling blir akkvisisjon brukt for å karakterisere oppgaver som skal lede frem til ønsket overtakelse av utviklingseiendom, dvs. fast eiendom som ønskes brukt til utvikling av anleggs- og byggeprosjekter. Oppgavene er gjerne knyttet til undersøkelser av aktuell lokalisering, av eiendommens beliggenhet i denne sammenheng, av eiendomsforholdene, og eiernes villighet til å overdra eiendommen for utvikling til ny bruk.

Se muligheter på minutter

Hele Norge i 3D, kartlag og prosjektstyringsverktøy som hjelper deg å holde oversikt over eiendommene du jobber med.

Book demo